Často kladené otázky

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE PRE FIRMY


DÁTOVÉ CENTRÁ A SERVER HOUSING

Je to zariadenie, ktoré je schopné samostatne nadviazať spojenie do internetu podľa požiadavky zákazníkovho počítača. Na rozdiel od modemu je možné na router pripojiť aj viacero PC staníc. Na modem sa väčšinou pripája len 1 PC stanica.
Vzhľadom na fakt, že počet verejných IP je obmedzený na 32-bit. číslo (štyri 8-bitové čísla) a toto číslo musí byť v celom svete unikátne, je nutné aby provider neprideľoval tieto verejné IP bezdôvodne akémukoľvek účastníkovi v jeho sieťovej štruktúre. Každý účastník v sieti providera má pridelenú neverejnú IP adresu (alebo viac), ktorá mu zabezpečí prístup do internetu a je unikátna v rámci siete providera. V prípade, že účastník chce využívať určité aplikácie (VPN, vzdialený prístup....), ktoré si vyžadujú aj viditeľnosť zvonka, t.j. mimo siete jeho providera, potrebuje verejnú IP adresu (zvyčajne sa poskytuje za určitý poplatok).
Naše služby poskytujeme na väčšine územia Slovenska, pre bližšie informácie o produktoch, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.
MAC adresa (inak povedané hardwarová adresa, fyzická adresa) je unikátne číslo, ktoré nesie každá sieťová karta.
IP adresa = jedinečné identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje váš počítač počas pripojenia na internet. Obsahuje štyri série čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napr. 217.75.21.47 Jednému užívateľovi je možné prideliť aj viacero IP adries.
Nelicencované pásmo používa viacero frekvencií, ktoré môže využívať každý bez špeciálneho povolenia, ak spĺňa kritéria stanovené úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Sila rušenia rastie so vzdialenosťou od bodu pripojenia, preto nie je vhodné použiť nelicencované pásmo pri spojoch na veľkú vzdialenosť. Na druhej strane licencované pásmo zaručuje jedinečnosť na danom spoji a tým nedochádza k rušenie danej frekvencie iným účastníkom. Licencované pásmo je nákladnejšie preto, ak ste od prístupového bodu  vzdialený pár desiatok/stoviek metrov, je zbytočné ho využívať. 
Väčšinou sa udáva vo formáte Downstream/Upstream (kbps) resp. Download/Upload. Download alebo downstream je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload alebo upstream je smerom od účastníka k providerovi (posielanie správ, odosielanie ..).
Agregácia je zdieľanie programu. Určuje sa v pomere - napr. 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. čím vyššia agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám rýchlosť pripojenia môže spomaľovať. Pokiaľ chcete pripojenie bez agregácie, informujte sa na produkty, ktoré majú garantovanú spodnú hranicu rýchlosti (neklesnú pod stanovený limit), cenovo sa však takéto paušály pohybujú vyššie, nakoľko sú určené pre náročnejších klientov. Pri použití agregácie neznamená, že máte zníženú ochranu pripojenia, ide len o zdieľanie rýchlosti daného programu.

Službu serverhousingu vieme zriadiť do 24 hodín od objednávky. Na požiadavky reagujeme flexibilne, takže aj expresnáa inštalácia je u nás možná. V prípade záujmu si službu môžete objednať prostredníctvom e-mailu na vnet@vnet.sk alebo telefonicky počas pracovných hodín (09:00 – 17:00 hod.) na telefónnom čísle nášho obchodného oddelenia 02 / 2129 0290.

Áno, je to možné. Obchodník s vami dohodne termín, ktorý vám vyhovuje a zabezpečiť na daný čas technika. 

  1. Po dohodnutí obchodných podmienok vám obchodník zašle zmluvu.
  2. Zároveň s vami dohodne čas inštalácie, ktorý vám najviac vyhovuje.
  3. Na uvedený e-mail vám zašleme požadované IP adresy a ostatné údaje potrebné k nastaveniu servera.
  4. V dohodnutý čas vás bude čakať náš technik v dátovom centre 
  5. Podá vám všetky potrebné technické informácie a pomôže vám s inštaláciou servera
  6. Po podpísaní preberacieho protokolu vám odovzdá prístupové kľúče k dátovému centru, prípadne vám odoberie biometrické údaje.

Server a príslušenstvo k nemu, občiansky preukaz pre identifikáciu a 2 podpísané zmluvy, pokiaľ ste ich pred inštaláciou nedoručili obchodníkovi.

Do našich dátových centier máte nonstop prístup bez operátora. 

Množstvo dát limitované nie je. Obmedzenie spočíva jedine v rýchlosti linky. V našich dátových centrách si môžete vybrať 100 Mb, 1 Gb alebo 10 Gb port.

V cene služby poskytujeme neobmedzený slovenský traffic.

V prípade, že máte server pripojený na 100 Mb alebo 1 Gb porte, český traffic je zarátaný v cene služby. Inak je spoplatnený podľa platného cenníka. 

V cene služby máte zahrnutý zahraničný traffic do 300 GB. Pri vyššom množstve prenesených dát je zahraničný traffic spoplatnený podľa aktuálne platného cenníka .

V cene služby je pridelená jedna IP adresa, ďalšie sú spoplatnené podľa nášho aktuálneho cenníka. 

V dátovom centre Digitalis platíte presne spotrebovanú elektrinu, takže obmedzenie nemáte. V SHC III a SHC II je v cene služby zahrnutý maximálny odber do výšky 450W per server. 

V našich dátových centrách fungujeme už od začiatku roka 2010 v režime dual stack IPv4/IPv6.

Neváhajte nás kontaktovať, naši housingoví špecialisti vám radi odpovedia na všetky vaše otázky.


HLASOVÉ SLUŽBY 


FAKTURÁCIA

Túto sekciu pre vás pripravujeme

Túto sekciu pre vás pripravujeme