Ochrana osobných údajov


  Memorandum o ochrane osobných údajov


Kontaktné údaje prevádzkovateľa VNET a.s. 
vo veciach ochrany osobných údajov
Adresa: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
E-mail: osobneudaje@vnet.eu 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby
 
Adresa: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
E-mail: dpo@vnet.eu