Certifikáty

Naši špecialisti sú špičkou vo svojom odbore, čo dokazuje aj množstvo ich certifikátov. Je pre nás veľmi dôležité, aby si neustále rozširovali svoje znalosti. Preto častokrát navštevujú domáce aj zahraničné konferencie a rozvíjajú svoje vedomosti prostredníctvom odborných kurzov.

Naše dátové centrá zatiaľ neboli certifikované organizáciou UPTIME INSTITUTE, ako ani žiadne iné existujúce dátové centrum Slovensku.