Projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických


  • E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • vydaný na základe STN EN ISO/IEC 1724:2004