VNET konferencie

Radi sa o naše skúsenosti a vedomosti delíme a preto pravidelne organizujeme odborné konferencie pre IT komunitu. Vždy sa snažíme zvoliť aktuálnu tému, ktorá v danom období rezonuje medzi slovenskými IT manažérmi. Našim cieľom je k tejto tému sústrediť na jednom mieste vedomosti a ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú. Vďaka tomu účastníci našich konferencií získavajú komplexný obraz a aplikovateľné znalosti. Počas konferencie radi spoznávame účastníkov, rozprávame sa s nimi a zisťujeme, aké témy ich zaujímajú, pred akými výzvami aktuálne stoja.Viac o našich konferenciách nájdete v tomto archíve