Záleží nám na životnom prostredí, v ktorom žijemeEkoProfit certifikát
  • počet konzultovaných spoločností: 32
  • počet zamestnancov v spoločnostiach: cca. 16 000
  • priemerne ušetrené náklady na spoločnosť: 7 800 € / rok
  • množstvo ušetrenej elektr. energie: 1 481 000 kWh
  • množstvo ušetrenej tepelnej energie: 502 000 kWh
  • množstvo ušetrených PHM: 113 000 l
  • zníženie emisií CO2: 880 t
  • zníženie produkcie KO: 374 t

CerTifikát EkoProfit

V rokoch 2012 až 2014 sme sa zúčastnili projektu EKOprofit Bratislava.  Hlavným cieľom tejto projektovej iniciatívy, medzi mestami Bratislava a Viedeň, bolo zlepšiť vzťah malých a stredných firiem k životnému prostrediu. Počas prvého ročníka, ktorého sme sa zúčastnili aj my, mal projekt EkoProfit naozaj zaujímavé výsledky. Posúďte sami: