Prax pre študentov elektrotechnického zamerania
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Ak ťa baví práca v teréne s pestrou paletou aktivít točiacej sa okolo štruktúrovanej kabeláže, tak máme pre teba skvelú príležitosť naučiť sa mnohé veci do života. Budeš pracovať hlavne manuálne/fyzicky ale aj hlavou a reálne si otestuješ naučenú teóriu v praxi. Počas praxe môžeš byť zapojený aj do nasledovných zaujímmavých činností v oblasti (vykonávaných pod odborným dozorom a s pomocnou rukou):

 • práce na optických sieťach
 • inštalácie rádiových spojov
 • práce v skladových priestoroch
 • testovania, konfigurácie a kompletizácie aktívnych zariadení


Čo získaš u nás navyše? • mať príležitosť sa učiť od tých najlepších odborníkov a vzdelávať sa
 • možnosť pracovať so špičkovými technológiami
 • budeš súčasťou mladého zapáleného tímu
 • variabilita pracovných úloh – s nami sa nudiť nebudeš
 • dostaneš spätnú väzbu na kvalitu svojej vykonanej práce
 • tí najlepší praxanti budú odmenení
 • po absolvovaní praxe a úspešnom ukončení školy tým najšikovnejším ponúkneme prácu na trvalý pracovný pomer
Aké zručnosti budeš potrebovať?

PRAX a VZDELANIE

 • Študent 4. ročníka SOŠ alebo nadstavby (mechanik počítačových sietí, informačné a telekomunikačné systémy)

osobnostné predpoklady

 • Manuálna zručnosť a vynaliezavosť
 • Bezúhonnosť
 • Chuť sa učiť nové technológie a naberať nové zručnosti

počítačové zručnosti

 • Znalosť hardwaru so schopnosťou vykonať základné opravy a diagnostiku PC/notebookov výhodou
 • Základná znalosť problematiky sieťových technológií výhodou
 • Základy administrácie LAN/WAN výhodou

VNET kariéra

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Všetkým študentom v mene VNETu ďakujeme za prejavený záujem – veľmi si to vážime. Na zaradenie do výberového procesu je potrebné poslať aktuálny životopis. Po našom starostlivom posúdení a vyhodnotení životopisov (prípadne doplňujúcej dokumentácie) budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritéria na postup do ďalšieho kola - osobný pohovor. Ďakujeme za pochopenie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.