Telefónna linka

Pevná linka do firmy

Využite VNET virtuálnu klapku komplexné hlasové riešenie pre jednu telefónnu linku. Získate množstvo užitočných funkcií a vďaka technológii VoIP budete telefonovať lacnejšie.


Široká ponuka telefónov


Profesionálne služby aj pre malý biznis

FlexiLink je asymetrické pripojenie do internetu určené spoločnostiam, ktoré potrebujú internetové služby s vysokou spoľahlivosťou, za primeranú cenu.

Výhody služby FlexiLink
 • rýchla realizácia inštalácie
 • pripojenie s možnosťou SLA (Service Level Agreement)
 • možnosť prideliť viac verejných IP adries
 • bez dátových obmedzení  v porovnaní so štandardným ADSL pripojením
 • špičková technická podpora
SLA - Service Level Agreement
 • Garancia dostupnosti internetového pripojenia pri službe FlexiLink je až do 97%
 • Čas na odstránenie poruchy:
  • do 12 hodín od nahlásenia poruchy počas pracovného dňa od 8:00 do 17:00
  • do 18 hodín od nahlásenia poruchy mimo pracovného času
 

Bez vybavovania, bez zmlúv, za pár minút môžete mať vytvorené vysoko spoľahlivé prostredie pre svoj projekt.
24 hodín denne, rýchlo a jednoducho tak, ako si súčasná doba vyžaduje.

 • garantovaná dostupnosť 99,5%
 • cena od 10 € / mesačne
 • XEN virtualizácia
 • plne izolovaný systém
 • SSH root prístup
 • multi processor HW
 • RAID 5
 • 1x verejná IP adresa
 • konzola
Ponuka virtuálnych serverov

Služba VNET backup je určená klientom, ktorí potrebujú uchovávať svoje dáta v bezpečí, automaticky ich zálohovať a mať ich neustále dostupné z akéhokoľvek zariadenia.
 • automatická online záloha dát
 • synchronizácia súborov na všetkých zariadeniach
 • kryptovanie dát pred odoslaním
 • profesionálne zdieľanie dokumentov
 • bezpečnosť, spoľahlivosť a škálovateľnosť
 • intuitívne ovládanie a manažovanie - cez desktop aplikáciu, mobilnú aplikáciu alebo server aplikáciu
 • možnosť viacerých užívateľov s manažovaním prístupových práv
Viac informácií o službe

VNET technická podpora