Virtuálna ústredňa

Virtuálna telefónna ústredňa:
profesionálne funkcie, nižšie hovorné

Virtuálna ústredňa prináša do firiem funkcionalitu veľkej pobočkovej ústredne rozšírenú o nové možnosti modernej telefónie. Výhodou je najmä jeho flexibilita, vďaka ktorej sa hlasové služby jednoducho prispôsobujú aktuálnym potrebám akejkoľvek firmy.

Základná ponuka telefónov

 • Pripojenie klapiek
 • Číslovanie a pomenovanie klapiek podľa vášho želania
 • CLIP - zobrazuje vám číslo volajúceho
 • CLIR - nezobrazuje vaše číslo volanému
 • Prepojenie prebiehajúceho hovoru
 • Presmerovanie, blokovanie hovorov, DND funkcia nerušiť
 • Virtuálne klapky so skupinovým zvonením
 • Volacie skupiny – ring group
 • Odkazová schránka – posielanie odkazov na mailovú adresu
 • Prehľad všetkých volaní – billing systém
 • Nahrávanie hovorov
 • Interaktívne hlasové menu (IVR)
 • Hudba pri čakaní podľa želania (MOH)
 • Vlastná odkazová služba
 • Podrobný on-line výpis hovorov vrátane možnosti prehratia / stiahnutia nahrávky hovoru
 • Obmedzenie volania pre jednotlivé klapky
 • Automatické smerovanie hovorov cez výhodnejšieho operátora
 • Presmerovanie prevádzky v prípade zlyhania pripojenia (failover)
 • Pripojenie klapky kdekoľvek na svete
 • Možnosť pripojiť mobilné telefóny (Voice over Wireless)
 • Konferenčné miestnosti
 • Aplikácie podľa vášho želania


Vysoká dostupnosť a kvalita hovorov

Každá virtuálna ústredňa je inštalovaná v oddelenom priestore na spoločne využívanom serverovom clustri. Ten je fyzicky umiestnený v našom dátovom centre, čím sa zaisťuje 100% dostupnosť a vysoká kvalita hovorov. Naše virtuálne ústredne využívajú softvér Asterisk.

Bezpečnosť a profesionálna starostlivosť

Prostredníctvom služby SPRÁVA získava vaša virtuálna ústredňa profesionálnu starostlivosť. Naši hlasoví špecialisti zabezpečia jej konfiguráciu, pravidelnú aktualizáciu a dohliadnu na aplikovanie bezpečnostných politík. V prípade, že máme vašu virtuálnu ústredňu v plnej správe preberáme zodpovednosť za fraudy (podvodné zneužitie) a škody spôsobené neoprávneným vniknutím.