Virtuálna ústredňa

Virtuálna telefónna ústredňa:
profesionálne funkcie, nižšie hovorné

Virtuálna ústredňa je automatický systém smerovania hovorov prostredníctvom technológie VoIP, ktorý je nákladovo-efektívnou alternatívou k tradičnej telefónnej linke. Výhodou je najmä jeho flexibilita, vďaka ktorej sa hlasové služby jednoducho prispôsobujú aktuálnym potrebám firmy a preto je vhodná pre všetky typy a veľkosti spoločností. Virtuálna ústredňa prináša do firiem funkcionalitu veľkej pobočkovej ústredne rozšírenú o nové možnosti modernej telefónie.


VIRTUÁLNA ÚSTREDŇA
s

 • do 10 klapiek
 • 1 geografické číslo
 • 2 rezervované hlasové kanály

virtuálna ÚSTREDŇA
M

 • 11 - 30 klapiek
 • DDI 10
 • 4 rezervované hlasové kanál

VIRTUÁLNA ÚSTREDŇA
l

 • viac ako 30 klapiek
 • DDI 100
 • 10 rezervovaných hlasových kanálov

virtuálna ÚSTREDŇA
FLEXI

Neviete si vybrať z balíčkov? Vyžiadajte si ponuku a na základe auditu vám vytvoríme projekt šitý na mieru

Ak často voláte do niektorej destinácie, danú cenu hovorného vám vieme upraviť.
 

Funkcie virtuálnej ústredne

 • Pripojenie klapiek
 • Číslovanie a pomenovanie klapiek podľa vášho želania
 • CLIP - zobrazuje vám číslo volajúceho
 • CLIR - nezobrazuje vaše číslo volanému
 • Prepojenie prebiehajúceho hovoru
 • Presmerovanie, blokovanie hovorov, DND funkcia nerušiť
 • Virtuálne klapky so skupinovým zvonením
 • Volacie skupiny – ring group
 • Odkazová schránka – posielanie odkazov na mailovú adresu
 • Prehľad všetkých volaní – billing systém
 • Nahrávanie hovorov
 • Interaktívne hlasové menu (IVR)
 • Hudba pri čakaní podľa želania (MOH)
 • Vlastná odkazová služba
 • Podrobný on-line výpis hovorov vrátane možnosti prehratia / stiahnutia nahrávky hovoru
 • Obmedzenie volania pre jednotlivé klapky
 • Automatické smerovanie hovorov cez výhodnejšieho operátora
 • Presmerovanie prevádzky v prípade zlyhania pripojenia (failover)
 • Pripojenie klapky kdekoľvek na svete
 • Možnosť pripojiť mobilné telefóny (Voice over Wireless)
 • Konferenčné miestnosti
 • Aplikácie podľa vášho želania

Technická špecifikácia

Každá virtuálna ústredňa je inštalovaná v oddelenom priestore na spoločne využívanom serverovom clustri. Ten je fyzicky umiestnený v našom dátovom centre, čím sa zaisťuje 100% dostupnosť a vysokú kvalita hovorov. Naše virtuálne ústredne využívajú softvér Asterisk.

Bez fraudov

Prostredníctvom služby SPRÁVA získava vaša virtuálna ústredňa profesionálnu starostlivosť. Naši hlasoví špecialisti  zabezpečia jej konfiguráciu, pravidelnú aktualizáciu a dohliadnu na aplikovanie bezpečnostných politík. V prípade, že máme vašu virtuálnu ústredňu v plnej správe preberáme zodpovednosť za fraudy a škody spôsobené neoprávneným vniknutím.

Základná ponuka telefónov

VNET technická podpora