Projekt Slnečnice 

Slnečnice sú pilotný projekt Južného mesta, ktoré sa rozlohou a urbanistickými ambíciami radí medzi najväčšie mestské rozvojové projekty v Bratislave. V Slnečniciach je postavených 71 radových rodinných domov a 200 bytov.

VNET riešenie
  • FTTH (fiber to the home)
  • optické pripojenie priamo v bytoch
  • optické pripojenie všetkých domov