Veľkoobchod

VNET váš veľkoobchodný partner

Ponuka služieb

  • dátové okruhy (Ethernet/SDH)
  • pripojenie do Internetu
  • IP konektivita
  • prenájom virtuálnych ústredni / call-centier
  • kolokačné služby v dátových centrách
  • prenájom cloudových kapacít / white-label
  • prenájom webhostingových kapacít / white-label
  • správa/inštalácia zariadení u zákazníka
 

VNET technická podpora