Sieťový administrátor / Network administrator
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Si nadšený riešiteľ komplexných sieťových úloh a zadaní? Si znalec zariadení Cisco, Mikrotik, Ubiquiti a čo prípadne nevieš, si ľahko doštuduješ? Si šikovný (aj čerstvý) absolvent VŠ technického smeru s praktickými skúsenosťami (ideálne) a hľadáš výzvy? Ak sme ťa už teraz zaujali, tak máme pre teba ponuku zaujímavej práce. 

Na pozícii sieťového administrátora sa stretneš aj s nasledovnými zaujímavými činnosťami:
 • aktívna účasť na nových projektoch, pilotných prevádzkach a implementáciách nových technológií
 • vytváranie a udržiavanie dokumentácie k zvereným systémom a službám
 • zodpovednosť za správu, ladenie a monitoring systémov
 • vytváranie dizajnu, správa a servis distribučnej vrstvy siete
 • spolupráca v oblasti automatizácie, security a skriptovania


Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá ti rýchlo prirastie k srdcu. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, neúspechy prekonáme a tešíme sa našim úspechom.

 • budeš mať jednoznačne priestor na sebarealizáciu, vďaka veľkej variabilite pracovných úloh
 • ponúkame ti možnosť pracovať so špičkovými technológiami
 • máš možnosť sa aktívne spolupodieľať na zaujímavých projektoch
 • budeš mať príležitosť neustále sa vzdelávať a rásť (vrátane výučby angličtiny na pracovisku)
 • máme oddychovú zónu so stolným futbalom, organizujeme skvelé raňajky a firemné akcie
 • poskytujeme možnosť využiť príležitostnú prácu z domova (home-office)
 • nechýbajú zľavy na portfólio služieb spoločnosti
Aké zručnosti budeš potrebovať

PRAX a VZDELANIE

 • Ukončené stredoškolské s maturitou
 • Vysokoškolské I. alebo II. stupňa
 • Vzdelanie v elektrotechnickom odbore so zameraním na hardware
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
 • Vítaný je certifikát elektrotechnika na projektovanie a konštruovanie VTZ E

osobnostné predpoklady

 • Máš dobrú znalosť elektronických obvodov a telekomunikačných zariadení
 • Vieš čítať, interpretovať a tvoriť technickú dokumentáciu
 • Rád komunikuješ a vkladáš vlastnú iniciatívu pri riešení úloh
 • Si pripravený samostatne viesť projekty a nechýba ti chuť realizovať sa a neustále sa učiť

počítačové zručnosti

 • Znalosť a prax s IP sieťou na úrovni pokročilý administrátor
 • Máš vedomosti a zručnosti na úrovni minimálne CCNA R&S
 • Máš praktickú znalosť protokolov TCP/IP, OSPF, IPsec, BGP a QoS
 • Znalosť a prax s Unix/Linux based OS a vedomosti v oblasti wifi

VNET kariéra

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Ďakujeme za každý poslaný životopis a poteší nás ak príde spolu aj s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Ak tvoje skúsenosti, znalosti a zručnosti vyhodnotíme pozitívne, ozveme sa spravidla telefonicky v krátkom čase a dohodneme si spoločné stretnutie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.