Špecialista nákupu a skladového hospodárstva
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Máš zmysel pre detail a baví ťa organizovať všetko okolo seba? Nové postupy, nastavovanie a budovanie mechanizmu prepojenia skladu s nákupom sú pre teba výzvou? Máš organizačný talent, rád komunikuješ a zároveň sa nebojíš aj administratívnej práce? Neváhaj, čakáme práve na Teba. Na pozícii Špecialistu nákupu a skladového hospodárstva sa stretneš s nasledovnými zaujímavými činnosťami:

 • objednávanie tovaru a materiálu (primárne nákup IT HW a SW)
 • spracovanie, kontrola prijatých objednávok a stým spojená administratíva
 • komunikácia s dodávateľmi a interne so zamestnanci v rámci celého procesu nákupu
 • práca s procesným systémom a skladovým modulom v SW Pohoda
 • tvorba skladových kariet
 • príjem objednaného tovaru na sklad
 • sledovanie logistického reťazca, evidencia nedodaného tovaru, riešenie prípadných reklamácií
 • dohliadať na dodržiavanie interných postupov a predpisov, spolupráca na prieskume cien a trhu
 • zodpovednosť za nakládku a vykládku tovaru
 • evidencia, kontrola a zakladanie dokladov a s tým spojená administratíva
 • zodpovednosť za správnosť dokladov z účtovného hľadiska a z hľadiska skladového hospodárstva

Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá ti rýchlo prirastie k srdcu. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, neúspechy prekonáme a tešíme sa našim úspechom.

 • variabilita pracovných úloh – s nami sa nudiť nebudeš!
 • možnosť sa aktívne spolupodieľať na zaujímavých projektoch
 • budeš súčasťou mladého zapáleného tímu
 • príležitosť neustále sa vzdelávať a rásť (vrátane výučby angličtiny na pracovisku)
 • máme oddychovú zónu so stolným futbalom, organizujeme skvelé raňajky a zábavné firemné akcie
 • možnosť využiť príležitostnú prácu z domova (home-office)
 • zľavy na portfólio služieb spoločnosti

Aké zručnosti budeš potrebovať?

PRAX a VZDELANIE

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • Vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
 • Prehľad v IT oblasti (hardware) – výhodou
 • Anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)
 • Vodičský preukaz - výhodou

osobnostné predpoklady

 • Nechýba ti "zdravý sedliacky rozum"
 • Vvýborné komunikačné schopnosti a organizačné zručnosti
 • Cit pre detail, zodpovedný prístup a efektívny time manažment
 • Otvorená myseľ, proaktívny prístup
 • Samostatnosť pri riešení úloh a zároveň tímový hráč
 • Technické zmýšľanie, všeobecný technický rozhľad

počítačové zručnosti

 • Skladové hospodárstvo - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý

VNET kariéra

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Ďakujeme za každý poslaný životopis a poteší nás ak príde spolu aj s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Ak tvoje skúsenosti, znalosti a zručnosti vyhodnotíme pozitívne, ozveme sa spravidla telefonicky v krátkom čase a dohodneme si spoločné stretnutie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.