Vzdialená správaZákazník týmto súhlasí s tým, aby dodávateľ (VNET a.s.) mal vzdialený elektronický prístup do zariadenia zákazníka v rozsahu nevyhnutnom pre výkon požadovaného servisného úkonu a na nevyhnutnú dobu.

Predmetom služby nie je nakladanie s dátami zákazníka uloženými na servisovanom zariadení. Zákazník zabezpečí, aby súbory, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb neboli počas výkonu servisu prístupné. Dodávateľ nezodpovedá za požadovaný výsledok servisného úkonu v prípade, ak softwarové nastavenia na zariadení zákazníka, ktoré nie sú predmetom tejto služby, neumožnia realizáciu servisného zásahu.