Cisco SPA 502G

  • Rozmery: 214 x 212 x 44 mm
  • Vhodné pre 1 linku
  • CLIP, blokovanie, podržanie alebo prepojenie hovoru
  • Funkcia nevyrušovať
  • Podrobné logy hovorov
  • Telefónny zoznam na 100 položiek
  • Možnosť výberu vyzváňacích tónov pre jednotlivé linky
  • Konferenčné hovory na tri smery
  • Podporuje viaceré možnosti kryptovania hovorov