VoIP administrátor
 

Aká bude náplň tvojej práce?

Si VoIP (možno aj budúcim) nadšencom a kladieš si za cieľ napredovať v technickom a technologickom svete? Rád sa vzdelávaš a máš chuť sa posúvať ďalej? Vo VNETe si na správnom mieste, u nás ti poskytneme priestor na sebarealizáciu a popri tom sa budeš venovať nasledovným zaujímavým činnostiam:

 • samostatnej inštalácii, konfigurácii a návrhom VoIP riešení (platforma Asterisk, FreePBX)
 • implementácii hlasových služieb (ISDN, SIP, IAX) a zároveň zabezpečovať technickú podporu v rámci organizácie
 • diagnostike a odstraňovaniu porúch HW a SW v hlasových sieťach
 • budeš mať možnosť zúčastniť sa na odborných rokovaniach, kvalifikovaných konzultáciách so zákazníkom, telefonickej a e-mailovej podpore zákazníkov vrátane školiacich aktivít pre zákazníkov
 • realizácii testovania nových produktov v oblasti VoIP
 • budeš tvoriť projektovú dokumentáciu vrátane bezpečnostných projektov


Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá ti rýchlo prirastie k srdcu. Naša firemná kultúra je charakteristicky otvorená, pestrá, ohľaduplná voči životnému prostrediu, dynamická a samozrejme zábavná. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, neúspechy prekonáme a tešíme sa z našich úspechov. Vieme ti ponúknuť:

 • priestor na sebarealizáciu vďaka variabilite pracovných úloh
 • možnosť pracovať so špičkovými technológiami a aktívne sa spolupodieľať na zaujímavých projektoch
 • príležitosť vzdelávania sa a rastu (vrátane výučby angličtiny na pracovisku)
 • možnosť využiť príležitostnú prácu z domova (home-office)
 • možnosť kariérneho rastu
 • každý mesiac firemné raňajky a spoločné firemné akcie
 • príspevok na športovanie/relax
Aké zručnosti budeš potrebovať?

Teší nás, že si prišiel až takmer na koniec inzerátu. Na záver pridávame už len niekoľko dôležitých osobnostných predpokladov, ktoré urobia z teba ideálneho člena nášho VNET tímu:

PRAX a VZDELANIE

 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore telekomunikácie
 • Anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)
 • Aktívny vodič sk. B

osobnostné predpoklady

 • Máš analytické a kreatívne myslenie
 • Nechýba ti multi-tasking a pristupuješ proaktívne k riešeniu problémov
 • Si ochotný vzdelávať sa a pracovať na sebe
 • Dobré medziľudské a komunikačné schopnosti

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI

 • UNIX/Linux - pokročilý
 • Administrácia MySQL - základy
 • Skúsenosť s implementáciou Asterisk, VoIP bran a ISDN sieti
 • Máš znalosti skriptovacích jazykov napr. Bash
 • Máš znalosť o signalizačnom VoIP protokole a vieš čo je jeho úlohou
 • Znalosť sieťových technológií alebo skúšku z CCNA – výhodou

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Ďakujeme za každý poslaný životopis. Poteší nás, keď k nemu priložíš aj krátky, ale výstižný motivačný text. Ak tvoje skúsenosti, znalosti a zručnosti vyhodnotíme pozitívne, ozveme sa spravidla telefonicky v krátkom čase a dohodneme si spoločné stretnutie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu. Ak tom všetkému naviac bude úplne super: