Internet

Optický internet na domaštANDARD
9 €

  • download  60 Mbit/s
  • upload 6 Mbit/s
  • prenájom WIFI ROUTRA zadarmo

PREMIUM
19 €

  • download 500 Mbit/s
  • upload 50 Mbit/s
  • prenájom WIFI ROUTRA zadarmo

Overte si dostupnosť našich služieb vo vašej lokalite


Alebo zadaj

Zriadenie služby

U nás si môžete vybrať viazanosť, ktorá vám bude vyhovovať. Či už sa rozhodnete pre 24 mesačnú, 12 mesačnú alebo služby bez viazanosti, vždy získate férové podmienky a spoľahlivé služby.


Doba viazanosti

Jednorázový Zriaďovací poplatok
24 mesačná viazanosť / inštalácia služby profesionálnym VNET technikom 15,- € 
12 mesačná viazanosť / inštalácia služby profesionálnym VNET technikom 30,- €
bez viazanosti / inštalácia služby profesionálnym VNET technikom
60,-€